Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa jest kredytem udzielanym przez firmy leasingowe. Za montaż instalacji PV kupujący otrzymuje FV, co umożliwia mu pozyskanie dotacji a tym samym zwrotu części poniesionej inwestycji. W pierwszej kolejności wpłacany jest czynsz instalacyjny tzw. Udział własny, który stanowi koszt podatkowy. Kupujący nie płaci podatku VAT a w przypadku jego zwrotu z US stosowana jest tzw. „rata balonowa”, która stanowi, spłatę w pierwszej kolejności odsetek zaś spłata kapitału następuje pod koniec okresu, na jaki została zawarta umowa. Pożyczka leasingowa znacznie obniża koszty finansowania, a odpisy amortyzacyjne leżą po stronie pożyczkobiorcy.