Finansowanie

Szeroki wachlarz dogodnych możliwości


Wszystkie wykonywane prace i montowane urządzenia możesz sfinansować na wiele dogodnych sposobów.

Kredyty dedykowane panelom fotowoltaicznym

są udzielane w formie pożyczek gotówkowych zwanych eko – pożyczką lub pożyczką energooszczędną. Kredyty skierowane są zarówno do klientów indywidualnych jak i prowadzących działalność gospodarczą.

Kredyty dedykowane panelom fotowoltaicznym..

Program priorytetowy Mój Prąd

stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Program priorytetowy Mój Prąd

Leasing operacyjny

Przedsiębiorstwo, jako inwestor w odnawialne źródła energii może skorzystać z leasing operacyjny gdzie przedmiot leasingu, czyli instalacja PV jest własnością leasingodawcy...

Leasing operacyjny..

Program Stop smog

przeznaczony jest dla gmin położonych na obszarze gdzie obowiązuje ustawa antysmogowa. Dofinansowanie przeznaczone jest na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizację budynków mieszkalnych. Ze środków funduszu termomodernizacji i remontów można uzyskać refundację do 70% kosztów realizacji porozumienia.


Pożyczka leasingowa

jest kredytem udzielanym przez firmy leasingowe. Za montaż instalacji PV kupujący otrzymuje FV, co umożliwia mu pozyskanie dotacji a tym samym zwrotu części poniesionej inwestycji.

Pożyczka leasingowa..

Program Czyste Powietrze

dedykowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program Czyste Powietrze..

Jesteś w dobrych rękach....